เซฟลี่ ผู้ตรวจสอบอาคาร

08-5561-9461
safely.inspector.@gmail.com

แคตตาล็อก

  • บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี

    บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี                                           เซฟลี่ ผู้ตรวจอาคาร บริการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี                การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน คือ การตรวจสอบ การศึกษาสาเหตุ การวิเคราะห์ลักษณะของปัญหาของระบบไฟฟ้าของโรงงาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ ซึ่งระบบไฟฟ้าในโรงงาน นับว่าเป็นปัจจัยหลักในการผลิตสินค้าของกิจการ หากระบบไฟฟ้ามีปัญหา ก็จะส่งผลกระทบให้ไลน์การผลิตสินค้าหยุดชะงักได้  ดั้งนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าในโรงงาน ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยุ่เสมอ  ทีมวิศวกร เซฟลี่ ผู้ตรวจสอบอาคาร ยินดีตรวจสอบ และพร้อมซ่อมบำรุง แก้ไข ระบบไฟฟ้าในโรงงานของท่าน ให้อยุ่ในสภาพสมบูรณ์ และ ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยุ่เสมอ โทร.061-919-6156  

    หมวดหมู่ : ตรวจสอบอาคาร, 24 ชม. ก่อสร้าง-บริการรื้อถอน

    ดูรายละเอียด