เซฟลี่ ผู้ตรวจสอบอาคาร

08-5561-9461
safely.inspector.@gmail.com

แคตตาล็อก

  • บริการการควบคุมการก่อสร้าง

    บริการการควบคุมการก่อสร้าง            เซฟลี่ ผู้ตรวจสอบอาคาร บริการการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐานผู้รับจ้างต้องทดสอบวัสดุที่จําเป็นที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง เช่น การทดสอบดิน การทดสอบแรงอัดประลัยของคอนกรีต การทดสอบเสาเข็ม ที่จะใช้ทำเป็นฐานราก รวมถึงการออกแบบระบบต่างๆที่จะใช้ภายในอาคาร เช่น ออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในโรงงานอาคารคลังสินค้า ดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าโรงงาน เซฟลี่่ผู้ตรวจสอบอาคาร บริการตรวจสอบ และควบคุมการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุมการก่อสร้างโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ มีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรอง จึงทำใหห้มั่นใจในคุณภาพของผลงาน ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ทีมวิศวกรเซฟลี่ผู้ตรวจสอบอาคาร  

    หมวดหมู่ : ตรวจสอบอาคาร

    ดูรายละเอียด